Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 augustus 2005
gepubliceerd op 02 september 2005

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2005

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007213
pub.
02/09/2005
prom.
02/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2005


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik dér talen bij het leger, gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955, 27 december 1961, het koninklijk besluit van 15 oktober 1963, de wetten van 10 juni 1970, 13 november 1974, 13 juli 1976, 22 juli 1980, 24 juli 1981, 28 december 1990, 20 mei 1994, 26 maart 1999, 22 maart 2001, 2 augustus 2002 en 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger;

Besluit :

Artikel 1.De in de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger bedoelde examens over de wezenlijke kennis en over de grondige kennis van de tweede landstaal, zullen plaatsvinden vanaf 15 september 2005.

Art. 2.De personen hernomen op de bij dit besluit gevoegde lijst worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissies voor de in artikel 1 bedoelde taalexamens.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 2 augustus 2004 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2005.

Brussel, 2 augustus 2005.

A. FLAHAUT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2005 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2005 1° Voorzitter : (a) Werkelijk : Generaal-majoor Martin, P.(b) Plaatsvervangend : Generaal-majoor van het vliegwezen Cornelis, T.2° Ondervoorzitters : - Kolonel stafbrevethouder Schroyen, J. - Kolonel militair administrateur Marsia, J. - Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Suleau, G. - Luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder Andries, J. - Luitenant-kolonel ingenieur van het militair materiele Vande veld, T. - Luitenant-kolonel Schouwaerts, G. 3° Militaire leden : - Luitenant-kolonel stafbrevethouder Cloostermans, L. - Luitenant-kolonel stafbrevethouder Hallard, R. - Luitenant-kolonel stafbrevethouder Plasman, E. - Luitenant-kolonel stafbrevethouder Audenaert, D. - Majoor stafbrevethouder Van Krunckelsven, G. - Majoor stafbrevethouder Semal, M. - Majoor militair administrateur Vanhoutte, J. - Majoor ingenieur van het militair materieel Pieters, W. - Majoor Scohy, P. - Majoor Blancquart, G. - Kapitein-commandant Coune, J. - Kapitein-commandant van het vliegweze Bara, B. 4° Burgerleden : (a) Voor de examens over de Franse taal : Mevr.Moriau, L. Algemene Directie Human Resources Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 1120 Brussel Mevr. Lauwers, N. Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1140 Brussel Mevr. Pien, C. Algemene Directie Material Resources Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1140 Brussel Mevr. Tirmarche, M. Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1140 Brussel De heer Marquant, H. Naamse Vest 174 3000 Leuven De heer Botte, A Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School Sint Annadreef 1020 Brussel (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : De heer Linskens, J. Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Sint Annadreef 1020 Brussel De heer Steyaert, M. Zuundallaan 19 1600 Sint-Pieters-Leeuw De heer Lassaut, J. Ursulinenstraat 2 3018 Wijgmaal De heer Weemaels, R. Laarheide 282 1650 Beersel Mevr. Spiliers, M-J. Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Sint Annadreef 1020 Brussel De heer Hellinx, J. Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School Sint Annadreef 1020 Brussel 5° Examinatoren : De heer Ophoff, B. Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School De heer Coolens, E. Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Hargot, J. Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Canautte, L. Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Stainier, T. Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Wauters, W. Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Steen, C. Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer De Smet, J. Taalcentrum Koninklijke Militaire School Luitenant van het vliegwezen Heynen, M. Taalcentrum Koninklijke Militaire School Luitenant van het vliegwezen Hingot, J-L. Taalcentrum Koninklijke Militaire School 6° Aanvullende leden geneesheren : - Werkelijk : Geneesheer-luitenant-kolonel Van Erps, S. - Plaatsvervangend : Geneesheer-luitenant-kolonel De Geyter, B. 7° Aanvullende leden katholieke aalmoezeniers : (a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijk : Aalmoezenier eerste klasse Vanden Nest, A. - Plaatsvervangend : Aalmoezenier eerste klasse Quertemont, M. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijk : Hoofdaalmoezenier Van Den Eeckhout, J. - Plaatsvervangende : Hoofdaalmoezenier Lateur, M. Aalmoezenier eerste klasse Deburghgraeve, J. 8° Aanvullende leden protestante aalmoezeniers : (a) Voor de examens over de Franse taal : Aalmoezenier eerste klasse Cornez, J.(b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Aalmoezenier eerste klasse Merlevede, G.9° Aanvullende leden morele consulent : (a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijk : Moreel Consulent eerste klasse Forget, R. - Plaatsvervangend : Moreel Consulent - Hoofd van Dienst De Leeuw, E. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijk : Moreel Consulent - Hoofd van Dienst De Leeuw, E. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 augustus 2005 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2005.

Brussel, 2 augustus 2005.

A. FLAHAUT

^