Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 04 januari 2022

Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV. - Coördinatoren Strategie & Organisatie, Communicatie & Events (m/v/x). - Selectienummers: BNG21355 - BNG21356 - BNG21357 - BNG21358 - BNG(...) - BNG21356 - Attachés professionele re-integratie (m/v/x). - BNG21357 - Beheerders ICE-opdrachte(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021205818
pub.
04/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor het RIZIV. - Coördinatoren Strategie & Organisatie, Communicatie & Events (m/v/x). - Selectienummers: BNG21355 - BNG21356 - BNG21357 - BNG21358 - BNG21355 - Coördinateren Strategie & Organisatie, Communicatie & Events (m/v/x). - BNG21356 - Attachés professionele re-integratie (m/v/x). - BNG21357 - Beheerders ICE-opdrachten (m/v/x). - BNG21358 - Wetenschappelijke attachés (m/v/x).

De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijvingen (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 17/01/2022.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is 2 jaar geldig en wordt opgemaakt na de selecties.

^