Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 05 januari 2018

Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, tweede lid van het koninkli(...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

bron
belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
numac
2017032266
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE


Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013. Overeenkomstig artikel 40 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie heeft het BIPT het volgende besluit genomen m.b.t. de technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur: besluit van 26 september 2017 met betrekking tot radio-interfaces B08 (1 tot 4), B09 (1 tot 5), B12 (1 tot 7), D01-01, D02 (1 tot 27) en D03 (1 en 2) en de opheffing van radio-interface B10-13.

Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

^