Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 26 januari 2002

Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : Projectcoördinator Organisatieontwikkeling van de Cel Beleidsvoorbereiding van de FOD « Personeel en Organisatie » gepubliceerd in het Belgisch Staatsbla De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 1 februari 2002. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002017
pub.
26/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : Projectcoördinator Organisatieontwikkeling van de Cel Beleidsvoorbereiding van de FOD « Personeel en Organisatie » gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 10 van 12 januari 2002, respectievelijk pagina 1026.

De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 1 februari 2002.

Aan alle toelaatbaarheidsvereisten dient eveneens voldaan te zijn op deze datum.

^