Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 15 mei 2024

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG24206 Solliciteren kan tot en met 29/05/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2024202559
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG24206 Solliciteren kan tot en met 29/05/2024 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^