Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 25 mei 2023

Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders ontwikkelingssamenwerking (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ386 Solliciteren kan tot en met 14/06/2023 via www.talent.brussels. De ge(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2023202758
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT


Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders ontwikkelingssamenwerking (m/v/x) (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ386 Solliciteren kan tot en met 14/06/2023 via www.talent.brussels.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij talent.brussels via www.talent.brussels. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

^