Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 24 november 2022

Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffier (m/v/x) bij de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel - BFG22214 Er is 6 laureaten. D(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022206616
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Rechterlijke Orde. - Griffier (m/v/x) bij de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel - BFG22214 Er is 6 laureaten.

Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2022.

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

^