Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 27 september 2022

Vergelijkende selectie van Franstalige Data Stewards (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdients Brussel. - Selectienummer: REQ169 Solliciteren kan tot en met 11/10/2022 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...)

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2022205457
pub.
27/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT


Vergelijkende selectie van Franstalige Data Stewards (m/v/x) (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdients Brussel. - Selectienummer: REQ169 Solliciteren kan tot en met 11/10/2022 via www.talent.brussels.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij talent.brussels via www.talent.brussels. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

^