Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 18 augustus 2022

Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022204669
pub.
18/08/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie werd uitgevoerd door het buitenlandse register via het Europese systeem van gekoppelde registers (BRIS) Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00 of via e-mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be Ond. Nr. 0406.859.867 DE BOER TENTEN werd overgenomen door DE BOER STRUCTURES (0537.461.261), ingeschreven in het buitenlands register Handelsregister Nederland onder het nummer 37059788 met ingang van 01/07/2022.

^