Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 05 augustus 2022

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022204500
pub.
05/08/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen via telefoon 02/277 64 00 of via e-mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be contacteren.

Ond. Nr. 0430.006.839 ZAKENKANTOOR DE PAUW intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 18/07/2022 Ond. Nr. 0442.663.062 PERIMEX INTERNATIONAL intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 20/07/2022

^