Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 23 juni 2022

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Infrastructuurwerken (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG22278 Solliciteren kan tot en met 08/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022203551
pub.
23/06/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Infrastructuurwerken (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG22278 Solliciteren kan tot en met 08/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^