Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 14 januari 2022

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs A4 Cybersecurity Certificatiedienst (niveau A4) voor het Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer : ANG21478 Solliciteren kan tot en met 28/01/2022 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022200142
pub.
14/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs A4 Cybersecurity Certificatiedienst (m/v/x) (niveau A4) voor het Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer : ANG21478 Solliciteren kan tot en met 28/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOB BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de directeur van het Centrum voor Cybersecurity België.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^