Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 04 januari 2022

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labomanagers (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG21443 Solliciteren kan tot en met 25/01/2022 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021206070
pub.
04/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labomanagers (m/v/x) (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG21443 Solliciteren kan tot en met 25/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^