Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG21078 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021204170
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg (m/v/x) (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG21078 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOB BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^