Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders IT (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21113 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2021. De lijst van ge(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021203811
pub.
02/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders IT (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21113 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2021.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die de finale beslissing neemt.

^