Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 12 mei 2020

Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020202153
pub.
12/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen (artikel III.42/1 van het Wetboek van economisch recht) naar aanleiding van een administratieve adreswijziging Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277.64.00.

Ond. Nr. 0417.804.536 ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL Sinds de 01/01/2019, is het adres van de zetel het volgende : 9770 Kruisem Ouwegemsesteenweg(KRU) 41 Ond. Nr. 0450.734.749 CRISCA Sinds de 01/01/2019, is het adres van de zetel het volgende : 9931 Lievegem Oostwinkeldorp(OW) 52 Ond. Nr. 0650.808.434 PAARDENPRAKTIJK ISABEL VAN DER KUIJL Sinds de 01/01/2019, is het adres van de zetel het volgende : 2870 Puurs-Sint-Amands Hooiveld 92/101 Ond. Nr. 0668.751.949 FMC Sinds de 01/01/2019, is het adres van de zetel het volgende : 3910 Pelt Herent 48 1

^