Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 05 februari 2020

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19186 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020200592
pub.
05/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers(m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19186 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2020.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde authoriteit van de FOD Financiën die de finale beslissing neemt.

^