Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 26 juli 2019

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs informatieveiligheid/Functionarisen voor gegevensbescherming (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19248 Solliciteren kan tot 26/08/2019 via www.selor.be De lijst van geslaag(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019203512
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs informatieveiligheid/Functionarisen voor gegevensbescherming (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19248 Solliciteren kan tot 26/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de Directie-generaal Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder van de FOD Binnenlandse Zaken die de finale beslissing neemt.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^