Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 13 april 2018

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0445.488.237 TRADE GOLD TECH intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018201844
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0445.488.237 TRADE GOLD TECH intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/03/2018 Ond. Nr. 0454.855.071 SYLKYS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/03/2018 Ond. Nr. 0456.063.316 AGRI-TRADACO INTERNATIONAL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 15/03/2018 Ond. Nr. 0462.099.783 VERLEYE - HAUTEKIET intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0463.311.986 A.P. CONSULTING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 29/03/2018 Ond. Nr. 0472.232.919 SDL CONSULT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 15/03/2018 Ond. Nr. 0476.128.161 JOHAN PEETERS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 27/03/2018 Ond. Nr. 0511.952.043 K-CONS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 13/02/2018 Ond. Nr. 0809.886.553 LAZARD GROUP BRUXELLES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0810.430.149 LAZARD GROUP PROPERTY II intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0810.430.941 LAZARD GROUP PROPERTY I intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0812.062.422 LAZARD GROUP PROPERTY III intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0837.334.088 LAZARD GROUP PROPERTY IV intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0837.334.583 LAZARD GROUP PRPERTY V intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0837.334.880 LAZARD GROUP PROPERTY VI intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/03/2018 Ond. Nr. 0875.705.310 JANICO CONSULTING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 22/03/2018 Ond. Nr. 0894.604.373 TRANSAFRIKA BELGIQUE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 19/03/2018

^