Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 02 juni 2014

Vergelijkende selectie van Franstalige dierenartsen hoofdbestuur (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG14223) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar gel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203585
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige dierenartsen hoofdbestuur (m/v) (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG14223) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Dierenarts. ? Doctor in de diergeneeskunde/master in de diergeneeskunde. 2. Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2013-2014 zijn toegelaten tot de selectie.3. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau A (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen. Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit of via bevordering dienen de diplomavoorwaarden in te vullen.

Solliciteren kan tot 16 juni 2014 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op www.selor.be

^