Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 03 juli 2014

Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 worden de volgende magistraten die zijn vrijgesteld van het brevet inzake militaire technieken gemachtigd om Christian-Paul De Valkeneer, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik; 0 Johan Delmu(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009377
pub.
03/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014018206 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren sluiten worden de volgende magistraten die zijn vrijgesteld van het brevet inzake militaire technieken gemachtigd om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland voor een periode van vijf jaar vanaf 24 mei 2014 : Christian-Paul De Valkeneer, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik; 0 Johan Delmulle, procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Thibaut Vandamme, substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg.

Bij hetzelfde besluit van 10 juni 2014 worden de volgende magistraten die houder zijn van een brevet inzake militaire technieken gemachtigd om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland voor een periode van vijf jaar vanaf 24 mei 2014 voor zover hun individeel attest inzake militaire technieken geldig is : Franky De Keyzer, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen;

Jan Kerkhofs, federaal magistraat bij het federaal parket;

Estelle Arpigny, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Laure Wynands, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Dirk Merckx, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

Walter Quirynen, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde;

Tim De Wolf, adjunct-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

Frédéric Henrion, substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik;

Karin Carlens, substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde;

An Schoonjans, substituut-procureur des Konings bij het parket te Oost-Vlaanderen;

Virginia Vanhufflen, substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

Fabienne Ledure, substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

Renaud Xhonneux, substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik;

Marjorie Culot, substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

Pierre Vanhove, substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

Rudi Goris, substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.

^