Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders databank lonen (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) (ANG13148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013205464
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders databank lonen (m/v) (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) (ANG13148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv.: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie; - diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie; - getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School; - diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad met volledig leerplan; - diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. 2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau B (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 28 oktober 2013 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op www.selor.be

^