Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 17 januari 2013

Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2012 en 31 december 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsmate(...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2013018020
pub.
17/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2012 en 31 december 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 19/12/2008 pub. 29/10/2010 numac 2010000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Instelling

Plaats

Type menselijk lichaamsmateriaal of handeling

Voorlopige erkenning

Definitieve erkenning

A. Banken voor menselijk lichaamsmateriaal

Labo Lokeren

9160 Lokeren

Capacitatie van mannelijke gameten

Verlengd tot de definitieve beslissing


AZ Jan Palfijn

9000 Gent

Reproductief menselijk lichaamsmateriaal

Van 01/01/2013 tot 31/12/2016

UZ Gent

9000 Gent

Tympano-ossiculaire weefsels

Van 01/01/2010 tot 31/12/2013

UZ Leuven campus Gasthuisberg

3000 Leuven

Huid

Van 01/01/2010 tot 31/12/2013

Laboratorium CRI

9052 Gent

Capacitatie van mannelijke gameten

Activiteiten stopgezet op 04/12/2012

^