Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 08 april 2010

Lijst van de Hogescholen. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 worden in bijlage 27A van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van d

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029190
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Lijst van de Hogescholen. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 worden in bijlage 27A van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van de Hogescholen, overeenkomstig het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, de woorden « rue des Dames Blanches 3b » vervangen door « Square Masson 1 » en dit vanaf 18 februari 2010.

^