Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG08059) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2008203533
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici (m/v) (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG08059) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttreding o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op 20 oktober 2008 : - licentiaat/master in de aardrijkskunde, in de geomatica en de landmeetkunde; - industrieel ingenieur bouwkunde met optie landmeetkunde.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op de SELOR-website.

Jaarlijks bruto-beginsalaris : 32.511,49 EUR, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 20 oktober 2008 via www.selor.be.

Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als : - u uw online-CV volledig invult in "Mijn Selor"; - en u een kopie van uw diploma uiterlijk op 20 oktober 2008 oplaadt in uw online-CV in "Mijn Selor"; - en u online solliciteert voor deze vacature.

Indien u uw diploma niet kan opladen, dient u het uiterlijk op 20 oktober 2008 op te sturen naar SELOR, t.a.v. Ingrid Pieters, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, met de vermelding van uw rijksregisternummer, uw naam, uw voornaam en het selectienummer ANG08059 (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Online solliciteren is snel en eenvoudig. Eens uw CV en persoonlijke gegevens bij ons gekend zijn, zijn ze geregistreerd voor andere functies waarvoor u in de toekomst wenst te solliciteren. Handig en tijdbesparend. Bovendien verschijnt er op het scherm onmiddellijk een bericht of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Ondanks het grote voordeel van het online solliciteren, zullen brieven die ons alsnog per post bereiken niet geweigerd worden (geen mail, geen fax). Indien u gebruik wenst te maken van deze optie, dient u zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 20 oktober 2008 contact op te nemen met Ingrid Pieters via 02-788 66 63 zodat we de voorwaarden kunnen meedelen.

^