Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 27 september 2002

Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

bron
ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002041709
pub.
27/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Lijst van de geregistreerde aannemers (287e aanvulling) De 287e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2002, onder pagina's - 1 - tot - 18 -.

Raadpleging van de bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^