Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 mei 2024

Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 december 2023 wordt mevrouw Daisy VERVENNE, adviseur klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A3, met de tite Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2024004617
pub.
14/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 december 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023047362 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 19/01/2024 numac 2023048619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van tegemoetkomingen aan de federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor de opleidingsprojecten tot verpleegkundigen of zorgkundigen, "#Kiesvoordezorg" en "Instroom B", in de kost voor ondersteuning van het zorgpersoneel en in de kost voor pilootprojecten "Nieuw aan Boord" type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024001948 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. - Errata type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 03/04/2024 numac 2024003059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 150.000 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte n° 15 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 09/04/2024 numac 2024003054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van € 5.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 15 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt mevrouw Daisy VERVENNE, adviseur klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met ingang van 1 november 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^