Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2024, wordt mevrouw Christine SCHEEPMANS, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A3 met de titel van Adviseur, ontslag uit haar ambt verleend met ingang vanaf 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2024004523
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2024, wordt mevrouw Christine SCHEEPMANS, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A3 met de titel van Adviseur, ontslag uit haar ambt verleend met ingang vanaf 1 mei 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^