Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 november 2022

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 wordt de heer Dries VAN EECKHOUTTE, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2022-2023 en 2023-2024 verder het m

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022033323
pub.
17/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten wordt de heer Dries VAN EECKHOUTTE, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2022-2023 en 2023-2024 verder het mandaat uit te oefenen van deeltijds assistent (20 %) aan de Université Saint-Louis - Bruxelles voor het doceren van het vak "DROI1241B - Lecture de textes juridiques néerlandais".

^