Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 juli 2021

Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. - Bericht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021093101
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


1 JULI 2021. - Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen. - Bericht


De tabel met de specifieke indexcijfers voor 2021 is samengesteld als volgt (2015 = 100):

Leeftijdsklasse

Waarborg


eenpersoonskamer

twee- en meerpersoonskamer

ambulante zorgen

tandverzorging

0-19 jaar

126,36

116,81

125,44

160,72

20-34 jaar

106,60

106,89

123,68

145,27

35-49 jaar

111,53

104,11

121,99

138,57

50-64 jaar

114,26

110,74

116,32

140,14

65 jaar en meer

116,09

117,04

126,48

113,18

globaal *

113,43

110,59

121,00

145,01

* index die gebaseerd is op de waarde die losstaat van de leeftijdsklassen

^