Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 september 2021

Personeel Aanstelling van een titularis van een staffunctie -1 Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt de heer Christof Van den Bergh, met ingang van 1 november 2021 en voor een periode van 6 jaar, aangewezen als titularis van de staffu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021033126
pub.
23/09/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel Aanstelling van een titularis van een staffunctie -1 Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2021 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld bij de werkgevers in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis en die vallen onder de toepassing van de Sociale Maribel sluiten wordt de heer Christof Van den Bergh, met ingang van 1 november 2021 en voor een periode van 6 jaar, aangewezen als titularis van de staffunctie -1 "stafdirecteur Ondersteunende Diensten", bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, bezoldigd volgens de klasse 4.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

^