Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2022

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021022725
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 maart 2006 betreffende het rijbewijs, heeft de Minister van Mobiliteit volgende erkenning erkend:

1. Numéro d'agrément de l'institution organisant les examens médicaux et psychologiques dans le cadre de la réintégration dans le droit de conduire

2.Date de l'agrément

3. Adresse

4.Dénomination commerciale


1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat voor de geneeskundige en psychologische onderzoeken i.k.v. het herstel van het recht tot sturen

2. Erkenningsdatum

3.Adres

4. Commerciële benaming

VDI 0013 14/01/2020 Peperstraat 50, 9550 Herzele Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-01

2. 14/01/2020

3.Stationssplein 7E, 9100 Sint-Niklaas

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-02

2. 14/01/2020

3.Borsbeeksebrug 34, 2600 Berchem

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-03

2. 17/03/2020

3.Vijverstraat 3, 9230 Wetteren

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-04

2. 12/01/2021

3.Groeneweg 17, 9320 Aalst

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-05

2. 12/01/2021

3.Pastoor Cooremansstraat 3, 1702 Dilbeek

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-06

2. 12/01/2021

3.Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-07

2. 22/06/2021

3.Pegasuslaan 5, 1831 Machelen

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-08

2. 22/06/2021

3.Picardstraat 7/100, 1000 Brussel

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-09

2. 22/06/2021

3.Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.VDI 0013-10

2. 07/12/2021

3.Luxemburgstraat 20, 9140 Temse

4. Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

^