Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2020

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 3 september 2020, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020203758
pub.
11/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 september 2020, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 10 juni 2020, bij de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° op voordracht van verzekeringsinstellingen : - mevr.DEVOS Evy en de heer TIELENS André, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DE GROOF Vera, TRAEY Eva en VAN SNICK Sylvia en de heer DE BRUYN Benjamin, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° op voordracht van de representatieve organisaties van het apothekerskorps : - de heren PERDIEUS Paul en ZWAENEPOEL Lieven, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames GOETHALS Dorothy, VERRUE Charlotte en VERRYDT Ann, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 3° op voordracht van de representatieve organisaties van de ziekenhuisapothekers : - de dames BAERT Marielle en COLLIER Hilde, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DESPLENTER Franciska, GOVAERS An, LEIRS Els en LEYSEN Tinne en de heren SWARTENBROEKX Jos, VAN KERCKHOVE Joris en van KRIEKEN Jens, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 4° op voordracht van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen : - mevr.VERSAVEL Maria, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames BIJNENS Bernadette, HUYBRECHTS Godelieva en MUYLDERMANS Joke, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 5° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verpleegkundigen : - mevr.EL ABBOUDI Mimount en de heer RAYMACKERS Freddy, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames BRAEM Martine en GHESQUIERE Julie en de heren BACKAERT Diego, CORDYN Sam en VERMEULEN Christian, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 6° op voordracht van de representatieve verenigingen van de bandagisten : - de heren DESCHOOLMEESTER Alexander en VANDEVEN Daniel, in de hoedanigheid van werkende leden; - mevr. DE KNOP Nadia en de heren DE LEEMANS Bert, DE POORTER Frank en DUCHESNE Hubert, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 7° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthopedisten : - de heren DESCHOOLMEESTER Alexander en REYSKENS Hendrik, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren VAN BIERVLIET Peter, VANDEVEN Daniel, van MEURS Johny en VANSTEENWEGEN Koenraad, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 8° op voordracht van de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten : - de heer BALLEGEER Hans, in de hoedanigheid van werkend lid; - mevr. DRIEGHE Tina, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 9° op voordracht van de representatieve verenigingen van de opticiens : - de heer HUNGENAERT Frederik, in de hoedanigheid van werkend lid; - de heren BOSTEELS Vincent, VAN VAERENBERGH Wouter en WEYTJENS Bruno, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 10° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthoptisten : - de dames HOOGMARTENS Linda en JANSSENS Hilde, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames GODTS Daisy en VAN BELLINGHEN Veerle, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 11° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten : - de heer VAN KERCKHOVE Joris, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames BAERT Marielle, COLLIER Hilde, DE CLERCK Elke, LEYSEN Tinne en MEEUS Ellen en de heren SWARTENBROEKX Jos en van KRIEKEN Jens, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Kamer, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 9 juni 2024 : 1° op voordracht van een representatieve organisatie van het apothekerskorps : - de heer VAN OBBERGEN Lodewijk, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;2° op voordracht van de representatieve verenigingen van de ziekenhuisapothekers : - mevr.MEEUSSEN Katrien, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 3° op voordracht van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen : - mevr.DE KOSTER Katelijne, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames BEN ABDESLAM Hanan, COPPENS Elisabeth, VAN de VYVER Sabine en VAN DEN BERGH Elke en de heer DEBEN Johan, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 4° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verpleegkundigen : - de dames GORISSEN Ilse en VAN den STEEN Cynthia, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;5° op voordracht van de representatieve verenigingen van de bandagisten : - mevr.DU RANG Carole en de heer VAN ASSCHE Dieter, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 6° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthopedisten : - de heren DE LEEMANS Bert en DE POORTER Frank, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;7° op voordracht van de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten : - mevr.JASPERS Dominique, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames HANSSENS Sofie en HIKKETIK Kaat, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 8° op voordracht van de representatieve verenigingen van de opticiens : - mevr.HULPIAU Régine, in de hoedanigheid van werkend lid; 9° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthoptisten : - mevr.van LAMMEREN Maria, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 10° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten : - mevr.GOVAERS An, in de hoedanigheid van werkend lid; - mevr. DE MOOR Sofie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

^