Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2020

Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3154 van 28 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020042881
pub.
11/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3154 van 28 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A bekleedt, aangeboden door luitenant T. Schonkeren, aanvaard op 1 oktober 2020.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveofficieren in zijn vakrichting.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als luitenant van het reservekader op 28 juni 2019.

^