Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 april 2020

Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Casino Club" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Na - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 861 op 5 april 2020 valt; - van de (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020040794
pub.
03/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Casino Club" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011736 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Black Pearl", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten, wordt meegedeeld dat voor de loterij met biljetten "Casino Club", de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 861 op 5 april 2020 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummer is vastgesteld op 5 april 2021.

^