Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2020

Notariaat Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 2020, zijn benoemd tot kandidaat-notaris: - Voor de Nederlandse taalrol: o de heer Desmyttere Y., o mevr. Vyncke E., o mevr. Blomme C., o mevr. Haesevoets S., o de heer Cielen o mevr. Veraverbeke M., o mevr. Pyck J., o mevr. Van Oevelen L., o de heer Sanders L., (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020031301
pub.
11/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 2020, zijn benoemd tot kandidaat-notaris: - Voor de Nederlandse taalrol: o de heer Desmyttere Y., o mevr. Vyncke E., o mevr. Blomme C., o mevr. Haesevoets S., o de heer Cielen W., o mevr. Veraverbeke M., o mevr. Pyck J., o mevr. Van Oevelen L., o de heer Sanders L., o mevr. Vindevoghel K., o mevr. Deconynck T., o mevr. Muylaert H., o de heer Costeur L., o de heer Pieters M., o mevr. Vinck B., o mevr. Vercammen E., o de heer Vandenbosch W., o mevr. Delbeke L., o mevr. Vanuytrecht J., o mevr. Smets L., o mevr. Pattyn E., o mevr. Van Parys A., o mevr. Vercruysse R., o mevr. Ockier J., o mevr. Roelens E., o de heer Creytens J., o de heer Van Oudenhove G., o mevr. Borstlap I., o de heer Monteyne J., o mevr. Arts J., o de heer Dryvers J., o de heer Van Bockrijck G., o mevr. Mariën L., o mevr. Dossche A.-S., o mevr. Pagnaer I., o mevr. Vandermeersch I., o mevr. De Prest J., o de heer Wibo A., o de heer Polfliet T., o mevr. Knevels S., o mevr. Billiet Ch. o de heer Boeynaems P., o mevr. Philips T., o mevr. Budo T., o de heer Vandenbulcke J., o de heer Boschmans J., o de heer Lippens C.-V., o mevr. Peckstadt J., o mevr. Houben M., o mevr. Vreven M.-A., o mevr. Manshoven A., o mevr. Buyssens J., o mevr. Van Gorp V., o de heer Declerck Th. - Voor de Franse taalrol: o de heer Stas de Richelle M., o de heer Watticant Th., o mevr. Freitas da Silva C., o mevr. Spineux A., o mevr. Mainville C., o de heer Lombardo F., o de heer Stockman F., o mevr. Candaele D., o de heer Tristant B., o mevr. Carrion Jurado I., o de heer Henry J.-Ph., o mevr. Monseur C., o mevr. Mommaerts V., o mevr. Delchambre C., o de heer Thiry A., o de heer van der Straten Waillet M. o mevr. Jadoul E., o de heer Dory J., o mevr. Lenoble S., o de heer Piret Q., o mevr. Bleeckx E., o de heer Geubelle B., o de heer Fossoul N., o mevr. Toppet C., o mevr. Bulckaert A., o mevr. Clavareau M.-H., o mevr. De Ridder F., o mevr. Dirosa J., o de heer de Lame A., licentiaten in de rechten, licentiaten in het notariaat of houders van een master in de rechten, masters in het notariaat.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^