Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 november 2020

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, wordt de heer Cyriel STROO, rijksambtenaar bij Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW3 met de titel van Eerstaanwezend Werkleider, eervol ontslag De heer Cyriel STROO mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Weten(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2020015910
pub.
03/11/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee - afgekort B.P.C. » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zestiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KV Oostende inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Jong Lede inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten, wordt de heer Cyriel STROO, rijksambtenaar bij Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW3 met de titel van Eerstaanwezend Werkleider, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 01 januari 2020.

De heer Cyriel STROO mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Wetenschappelijk Correspondent eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^