Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 februari 2019

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, wordt aan mevrouw TAVERNIER Hedwige, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200314
pub.
25/02/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^