Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 december 2019

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van kapelaan en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 2 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 oktober 2019.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042741
pub.
13/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van kapelaan en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019030969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de finan-ciële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen" sluiten, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, te Gijmel, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Heilige Maria, Pieter en Antonius, te Aarschot, omgevormd, in artikel 2, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Pieter, te Langdorp, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Heilige Maria, Pieter en Antonius, te Aarschot, omgevormd, en, in artikel 3, wordt de plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Pieter, te Langdorp, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Heilige Maria, Pieter en Antonius, te Aarschot, overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 oktober 2019.

^