Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2019

Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beide Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ge(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042090
pub.
09/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om hun naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "**** ****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

^