Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2017 pub. 09/10/2019 numac 2019014817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de classificatie en de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de SWT-stelsels toepasbaar in 2019-2020 en 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van Constructiv (1) type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014906 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019042090 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beide Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019042155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word(...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van tenminste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van tenminste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of gewerkt hebben in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (2019-2020) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van tenminste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019203997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het FBZ ETAW op 59 jaar met een beroepsverleden van minstens 40 jaar type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (2019-2020) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar van 1 januari tot 30 juni 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het vierde kwartaal van het jaar 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019014379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019014378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019042110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen. - Vervoersvergunning A323-4295 Bij ministerieel besluit van 27 september 2019 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A323-3717 van 1 september 2009 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend Betrokken gasvervoersinstallaties: DN250 BP Leuze-en-Hainaut (Thieulain) - Beloeil Knooppunt (...)

decreet

type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de vergunnings- en subsidieregeling voor kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige onthaalouders

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Vice-Presidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Minister van Onderwijs. - Uittreksel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204501 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden en van de Voorzitter van het Directiecomité van de "Société wallonne des eaux"

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019042100 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Rafaël RABAEY, Joseph BOONE, Robert DEDECKERE, Agnes RIVIERE en Johan RAMON, en Marc BOONE, die all(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019204485 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 augustus 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 augustus 2019, heeft Dominique Die zaak is ingeschreven onder nummer 7244 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019204510 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Juridische dienst (niveau A3) voor Iris care. - Selectienummer: ANB19017 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikkin(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019014716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt de heer Benny DE SUTTER tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 5 september 2019 heeft de heer Benny DE SUTTER als adjunct-auditeur de eed afgelegd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019014715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt de heer Frederick ONGENA tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 5 september 2019 heeft de heer Frederick ONGENA als adjunct-auditeur de eed afgeleg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019014717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt de heer Arne CARTON tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 5 september 2019 heeft de heer Arne CARTON als adjunct-auditeur de eed afgelegd in hande type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019042061 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, wordt Meneer Colin MELOTTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 apr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019042112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van de voorzitter en van de ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2019, dat in w - de heer BERKEIN Philiep, werkend lid bij genoemd Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, in de hoeda(...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/2019 numac 2019204502 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoiumtechnici Vilvoorde (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19218 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2019. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1(...)
^