Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2019

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2805 van 29 juli 2019, wordt majoor ****. **** op 24 augustus 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel om de functie van ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041866
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2805 van 29 juli 2019, wordt majoor ****. **** op 24 augustus 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel om de functie van **** te **** uit te oefenen.

^