Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2019

Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel **** uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2798 van 29 juli 2019: Worden ontslagen uit het ambt van militaire **** bij de Koninklijke Militaire School: Op 20 mei 2019: **** **** 2 september 2019: Kapitein-commandant **** ****. Kapitein **** ****. en **** S. Op 1(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019014014
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel **** uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2798 van 29 juli 2019: Worden ontslagen uit het ambt van militaire **** bij de Koninklijke Militaire School: Op 20 mei 2019: Luitenant-kolonel **** **** ****. Op 2 september 2019: Kapitein-commandant **** ****. **** **** ****. en **** S. Op 1 april 2019: **** **** ****.

^