Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2019

Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 2794 van 20 juli 2019, wordt mijnheer Yoshiyuki Nishio, master Burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur, als repetitor aan de Koninklijke Militai

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019013916
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 2794 van 20 juli 2019, wordt mijnheer Yoshiyuki Nishio, master Burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur, als repetitor aan de Koninklijke Militaire School tot de proeftijd toegelaten op 1 september 2019.

^