Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2019

Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2793 van 20 juli 2019, wordt kapitein-commandant vlieger J. Mullenders op pensioen gesteld op 1 november 2019 in toepassing van de samengeorden

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019013915
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2793 van 20 juli 2019, wordt kapitein-commandant vlieger J. Mullenders op pensioen gesteld op 1 november 2019 in toepassing van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, littera A, 5° en artikel 58ter.

^