Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2019

Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2804 van 29 juli 2019, wordt de heer Maurice Godelaine, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II "als blijk van erkentelijkheid voor dienst Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019013857
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2804 van 29 juli 2019, wordt de heer Maurice Godelaine, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II "als blijk van erkentelijkheid voor diensten aan het land bewezen tijdens de oorlog 1940-1945, en zijn jaren inzet in de hoedaningheid van Voorzitter van de Vereniging van het Fort van Flémalle".

Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag.

^