Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 juli 2019

Onstlag Bij Koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt de heer Wim HERMANS, geboren op 23 augustus 1985, met ingang van 1 december 2018, ontslagen uit zijn functie in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalige taalkader, bij de Fe Bij Koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt mevrouw Astrid FORTUIN, geboren op 1 december 1982,(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019013401
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Onstlag Bij Koninklijk besluit van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van het mandaat van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten wordt de heer Wim HERMANS, geboren op 23 augustus 1985, met ingang van 1 december 2018, ontslagen uit zijn functie in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalige taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bij Koninklijk besluit van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van het mandaat van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten wordt mevrouw Astrid FORTUIN, geboren op 1 december 1982, met ingang van 1 december 2018, ontslagen uit haar functie in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalige taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

^