Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 juli 2019

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 wordt de heer Geert LUYPAERT, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone TONGEREN/HERSTAPPE voor een termijn van vijf jaar.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019013361
pub.
08/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^