Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 december 2018

Grondwettelijk hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 21 november 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 15 oktober 2018, wordt Mevr. Ann-Sophie VANDAELE, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar mandaat te

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018206032
pub.
10/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Grondwettelijk hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 15 oktober 2018, wordt Mevr. Ann-Sophie VANDAELE, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar mandaat te cumuleren met de functie van deeltijds praktijkassistent (5 %) Grondwettelijk Recht aan de Universiteit Gent.

^