Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 december 2018

Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op 1 december 2018, wordt Mevr. Eggers Katrien, attaché in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in het kader van de feder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018205946
pub.
03/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures sluiten, dat in werking treedt op 1 december 2018, wordt Mevr. Eggers Katrien, attaché in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in het kader van de federale mobiliteit, overgeplaatst naar een betrekking van attaché in de klasse A2 bij het Centrum voor Cybersecurity België (Nederlands taalkader).

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^